Logo Randolph Algera
Volg ons ook via:
Taalkeuze:

Over Randolph Algera

Randolph Algera (1964) is duidelijk beïnvloed door de laat 19e eeuw en de vroeg 20e. Dit komt voort uit zijn werk als restaurator van historisch beschilderde binnenruimtes uit die periode. Toch zoekt hij als kunstenaar steeds naar een moderne uitvoering. Zijn stijl is een mix van impressionisme, realisme en fantasie. Hij speelt met perspectieven en de wetten van de klassieke kunst. Hij werkt in hoge mate vanuit zijn gevoel. Dat resulteert in sfeervolle schilderijen vol symboliek en mystiek, waarin de mens maar een kleine rol heeft in het grotere geheel. Zijn landschappen ontstaan vrijwel altijd uit de fantasie. Schetsen en foto’s ondersteunen Algera als hij werkt naar de natuur (model of voorwerpen). Hij schildert meestal met olieverf in een vereenvoudigd palet, op linnen of paneel, met een plat penseel. Door transparant en in lagen te werken, creëert hij diepte. Randolph schildert al heel lang, maakte vele wandschilderingen en schilderijen; vrijwel alles is verkocht.
Hij is de eerste in Nederland, die èn Meester in het Schildersambacht èn Meester in de Klassieke Kunst is.

De vakman Algera draagt sinds 1992 de titel ‘meesterschilder’ in het ambacht. Hij exposeert regelmatig in het buitenland (Parijs, Seattle, Lecce en in 2016 St.-Petersburg).

In 2013 won hij de Nationale Schildersvakprijs voor het best gerestaureerde project in Nederland en tevens de 1e prijs voor restauratie en decoratie. Voor marmer- en houtimitaties won hij ook internationale prijzen.

De kunstenaar Algera studeerde o.a. aan de Florence Academy of Art (Italië) en behaalde in 2015 zijn Master voor klassieke schilderkunst aan de Klassieke Academie in Groningen. Hij won toen de Prix de Norvège voor zijn schilderijen. Hij is gastdocent aan de Klassieke Academie. Zijn exposities zijn te volgen op https://www.randolphalgera.nl/exposities/exposities/

Werkzaam als restaurator sinds 1991, sinds 1994 directeur/eigenaar van Art Decor.

SPECIALISATIES
• restauratie
• conservatie
• kleuronderzoek
• beschilderde historische interieurs
• beschilderde objecten
• kunst en kunstrestauratie
• ontwerp & uitvoering
• nieuwe polychromie en schilderingen
• advisering
• documentatie


MEESTER RESTAURATOR & MEESTER KUNSTENAAR, UNIEK

Het bedrijf (1994) vormt een unieke combinatie van het vak ‘restaurator’ en’ kunstschilder’. De balans tussen deze te vinden is onze kracht. Wij houden ons bezig met beschilderde (historische) interieurs en -objecten, waarin we de nadruk leggen op de nieuwe stijlen, 19e en 20e eeuw, maar we werken ook vaak aan oudere stijlen. Het gaat hierbij om de (preventieve) conservatie en restauratie van decoratieve afwerkingen en muur– en plafondschilderingen. Daarbij worden archief- en kleuronderzoeken in situ uitgevoerd en gedocumenteerd.

DISCIPLINES

Het bedrijf vertegenwoordigt verschillende disciplines. Zo is Randolph Algera afgestudeerd in drie specialisaties: schilderen, wandbekleding en penseeltechnieken en heeft hij zijn Meesterdiploma hierin. Hij is erkend restaurator en aangesloten bij RN (Restauratoren Nederland), ARA (Art Restorers Association) en RVN (Restauratoren Vereniging Noord).
Randolph is tevens Meester in de schilderkunst (2015) aan de Klassieke Academie voor Schilderkunst te Groningen. Hij volgt nu universitaire studies voor microscopie (cross polarized light xpl).

TEAM VAN SPECIALISTEN

Verder heeft Art-Decor een team van specialisten, dat structureel bezig is met werkzaamheden, opleidingen en ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Onze kracht zit juist in het feit, dat we zowel ambachtelijk als kunstzinnig goed zijn opgeleid, met een brede visie. We begrijpen hoe kunstenaars denken, schilderen en hun technieken hanteren. De opgedane kennis door studie en 20 jaar werkervaring helpen ons bij de inzichten van de restauratie/conservatie, waar we niet creëren maar behouden. Daarnaast wordt de kunst soms aangewend voor een nieuwe polychromie, als restauratie niet mogelijk blijkt of teveel schade oplevert (wanneer een object bijvoorbeeld overgeschilderd of overgepleisterd is).
Zo hebben we ons de afgelopen jaren gespecialiseerd in het ontwerpen van nieuwe polychromie en decoraties in interieurs van kerken of panden. We bieden een totaalconcept, van ontwerp (naar eigen idee) tot uitvoering ervan. Hierbij kunnen wij gebruik maken van diverse toepassingen zoals wand- en vloerafwerkingen/technieken, sjabloontechnieken, sierschilderwerk, hout– en marmerimitaties, verguldwerkzaamheden en/of het plakken van diverse edelmetalen. En natuurlijk geven wij verftechnisch advies t.a.v. van bijvoorbeeld hechting op ondergronden, gebruik van verfsoorten, toplagen (coatings).

PRIJZEN/ NOMINATIES

Art-Decor Randolph Algera is door de jaren al regelmatig in aanmerking gekomen voor prijzen en nominaties, o.a. kerk te Oldemarkt met een eervolle vermelding, Hervormde Kerk te Raerd (Fr.). In 2013 heeft Art-Decor zowel de Nationale Schildersvakprijs gewonnen als ook de eerste prijs in de categorie restauratie/decoratie met het project ‘Jugendstil villa RamsWoerthe’ te Steenwijk. De jury vermeldde, dat zij onder de indruk was van het vakmanschap en het niveau waarop deze restauratie is uitgevoerd en dat dit zelden gehaald werd in Nederland. Het resultaat is een Gesamtkunstwerk d.w.z. alles op elkaar afgestemd, met respect voor de oorspronkelijke setting.


RESTAURATIE EN (PREVENTIEVE) CONSERVATIE

 

Ieder (monumentaal) gebouw heeft zijn eigen kleurhistorie, zowel voor het exterieur als het interieur. De kleurhistorie bepaalt samen met het architectonische aspect de totale historische uitstraling. De kwaliteit van het kleur- en materiaalgebruik draagt bij aan de kwaliteit van het gebouw. Kleuren in combinatie met materialen van verschillende perioden en het onderzoek hiernaar kan dan ook een goede basis vormen voor een weloverwogen restauratieplan.

 

Kleurhistorisch onderzoek hoeft niet logischerwijze tot een restauratie, conservatie of reconstructie te leiden, maar men kan ook bewust kiezen voor nieuwe kleuren of decoraties. Van belang is, dat de te onderzoeken gekleurde onderdelen goed worden gedocumenteerd, vooral de kleuren in relatie tot of in samenhang met andere materialen en afwerkingen. De gedachte hierbij  is, dat men hierop altijd kan teruggrijpen als bron van informatie bij eventuele toekomstige restauraties, bovendien blijft de historische gelaagdheid en het uiterlijk van het gebouw zo bewaard.  

 

Naast het uitvoeren van stratigrafisch onderzoek (maken van kleurtrapjes) in situ, waarbij met een scalpel de verflagen/afwerklagen, laag voor laag in vlakjes naast elkaar worden weggeschraapt, is het soms nodig nog een laboratoriumonderzoek te laten uitvoeren, waarbij verfmonsters worden genomen en onderzoek aan de verfdwarsdoorsneden wordt gedaan.  

 

De onderzoeksresultaten worden dan vervolgens gerelateerd aan de bevindingen (stratigrafieën) in situ en gekoppeld aan het bouwhistorisch- en aan het archiefonderzoek. In sommige situaties is het zelfs nodig om interdisciplinair te werken, waarbij het onderzoek uitgebreid wordt door naar alle soorten afwerklagen van het gebouw te kijken, zoals gebruikte steensoorten, pleister, behangsels, betimmeringen, vloerafwerking e.d.

Tot slot wordt het onderzoek gerapporteerd en vloeien er een eindadvies en overwegingen bij restauratie uit voort. Bij een complex onderzoek is er goed overleg tussen alle betrokken partijen en (overheids)instanties. 

 

KUNST & DECORATIE

 

Wat decoratie aangaat, houdt Art-Decor zich vooral bezig met het creëren van een sfeer van originaliteit voor zowel interieurs als exterieurs. We reiken een opdrachtgever verschillende ideeën en mogelijkheden aan d.m.v. fotopresentaties. Vervolgens wordt in een oriënterend gesprek een richtlijn uitgezet, waarbij we rekening houden met de wensen van de opdrachtgever. In de meeste gevallen laat de opdrachtgever het ontwerp en kleurbepaling aan de kunstenaar over.

 

Decoraties kunnen van alles inhouden: wandschilderingen, trompe-l'oeil, maar ook sfeervolle wandtechnieken, hout- en marmerimitaties, sjabloontechnieken, al dan niet opgebouwd uit meerdere lagen, grisailles, arabesken etc.

 

Voor iedereen zoeken we altijd een unieke toepassing met een totaal eigen karakter. De wandschilderingen worden vrijwel altijd vanuit het niets ontworpen. Al schilderend komt er telkens meer lijn in en ontstaat een nieuwe wereld, waarin de opdrachtgever ook zijn eigen beleving kwijt kan en tijdens het schilderen ideeën kan bespreken.

Naast particuliere opdrachtgevers treft u ons werk en artistieke uitingen ook aan bij zakelijke opdrachtgevers. Hierbij kunt u denken aan o.a. horeca bedrijven, winkels, kantoorpanden, beautycentra, sportcomplexen etc.  

 

W.A.T. ( WORLD ART TRADITIONS)

 

Om de kwaliteit en de continuïteit van het artistieke niveau te handhaven heeft Randolph Algera samen met een gerenommeerde buitenlandse collega Evan Wilson uit de Verenigde Staten de W.A.T.-groep opgericht.

 

Bij deze groep is een aantal internationaal getalenteerde artiesten aangesloten met verschillende achtergronden en specialismen op het gebied van restauratie, muurschilderingen en trompe-l'oeil. Zij hebben hun krachten gebundeld om grotere projecten over de hele wereld te kunnen uitvoeren.
Hun werk is te zien van Los Angeles tot Oslo, van Tokyo tot New York. Ook in Nederland werden onder leiding van Randolph projecten door deze groep verzorgd, zoals de restauraties van historische interieurs van Jugendstil villa RamsWoerthe, de Neo-Gotische Lambertusbasiliek te Hengelo (O), de Pancratiuskerk te Geesteren, de St.-Joriskerk te Oosterbierum, maar ook diverse decoratieve projecten op luxe jachten. Nieuwe polychromie en kunstuitingen werden o.l.v. en naar ontwerp van Art-Decor ook aangebracht in de R.K. St.-Clemenskerk te Steenwijk en de R.K. M.O.O. kerk te Zenderen.